אנשים רבים נוטים לחשוב שהקפדה על כשרות מהדרין נוגעת לתחום הבשר בלבד, אולם הנחה זו אינה נכונה כלל. במאמר זה נרחיב אודות ההבדל בין כשרות רגילה לכשרות מהדרין, ונסביר אילו בעיות עשויות להתעורר בפיצה בכשרות רגילה. 

מה בין כשרות רגילה לכשרות מהדרין

באופן עקרוני לא ניתן להגדיר בצורה ברורה את ההבדלים בין כשרות רגילה לכשרות מהודרת. המושג "מהדרין" הוא מושג חמקמק, וביסודו הוא מציין גישה או תנועה נפשית של אהבה וחיבור למצוות ה'. בתחום הכשרות מאופיינת כשרות המהדרין בהחמרה והליכה על פי השיטות המחמירות ביותר, בכדי לצאת ידי חובת כל השיטות. למשל, כשרות לפסח מהדרין מקפידה על בשר חלק בלבד, המותר לאכילה לכל הדעות. להלן נציג חמש דוגמאות נוספות, העשויות להתעורר בעת רכישת פיצה ממקום בעל כשרות רגילה.

שימוש בג'לטין

הרכיב ג'לטין מופיע במוצרי מזון רבים, ומעמדו ההלכתי שנוי במחלוקת. פוסקים רבים אוסרים להשתמש בו מכיוון שהוא מופק מעצמות בעלי חיים שאינם כשרים. עם זאת, ישנם פוסקים המתירים לאכול מוצרים המכילים ג'לטין מסיבות שונות. פיצה בכשרות רגילה עשויה להכיל ג'לטין, ואילו פיצה בכשרות מהדרין תכיל תחליפים שונים שיהיו כשרים לכל הדעות. 

בישולי עכו"ם

הלכות בישול נכרי הן רבות ומסועפות, ורבו בהן המחלוקות. האשכנזים נוהגים להתיר מאכל שהתבשל על ידי נכרי בתנאי שהיהודי הדליק את האש. הספרדים לעומת זאת נהגו להחמיר ולהתיר רק כאשר היהודי העמיד את התבשיל על האש. לענייננו, פיצריות רבות סומכות על מנהג האשכנזים להקל, אולם פיצריות בכשרות מהודרת מחמירות לנהוג על פי דברי השולחן ערוך. 

חלב נוכרי 

חלב שנחלב על ידי נכרי ללא השגחת יהודי מוגדר כ-"חלב עכו"ם", והוא אסור לשתייה. אבקת חלב אשר הוכנה מחלב עכו"ם נידונה רבות בפוסקים, וניתן למצוא בהלכה דעות ולכאן ולכאן. בנוסף, הר' פיינשטיין התיר לשתות חלב אשר נחלב תחת פיקוח במדינה מתקדמת, ופוסקים רבים החרו החזיקו אחריו. מכל מקום, פיצרייה בכשרות רגילה עשויה לערב רכיבים העשויים מחלב עכו"ם (או מאבקת חלב עכו"ם).

חלב שנחלב בשבת

סוגיית החליבה בשבת היא רחבה, וננסה לתמצת אותה בקצרה. אסור בשבת לחלוב בהמה, וממילא חלב שנחלב בשבת אסור בהנאה. משך האיסור נידון בפוסקים – חלק קבעו שהחלב אסור לעולם, וחלק פסקו להתיר אותו לאחר השבת. כיום נוהגת הרבנות להעניק כשרות רגילה על תערובת חלב המכיל חלב שנחלב בשבת, אולם היא אינה מעניקה כשרות מהדרין על חלב זה. 

פיצה עם טונה

בשולחן ערוך מופיע איסור אכילת דגים עם גבינה, וכך נוהגים פוסקים ספרדים רבים. עם זאת, בפוסקים האשכנזיים אין זכר לאיסור זה, וכך נוהגים כל האשכנזים, וחלק מהפוסקים הספרדים. פיצריות בעלות כשרות רגילה מציעות ללקוחותיהם פיצה עם טונה, והן משתמשות באותם הכלים להכנת פיצות אלה. בפיצריות בכשרות מהדרין מקובל להפריד בין הכלים המשמשים לפיצות עם טונה, ובכך לאפשר לספרדים לאכול שם ללא ספקות.